Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Plany Zamówień Publicznych

Szukaj w tym dziale:

Plan postępowań na rok 2023

wersja 10 z dnia 20.09.2023 r.

wersja 10 planu postępowań na rok 2023.pdf

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2022 nr. 2022/BZP 00137713/02/P

Plik do pobrania pdf: Dokument planu zmówień na rok 2022

Wersja nr. 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2022 nr 2022/BZP 00137713/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu [...] nr [...])1

page1image26319808page1image26320000

Zamawiający:

Nazwa: Muzeum Żołnierzy Wykletych i Więźniów Politycznych PRL

Krajowy numer identyfikacyjny:5213901853

Adres: Rakowiecka 37
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-521 
Kraj: Polska Adres strony internetowej: www.muzeumrakowiecka37.pl

Adres poczty elektronicznej: administracja@muzeumrakowiecka37.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 722010306page1image26313088 page1image26313280 page1image26312896page1image26312704page1image26326912page1image8097392Rodzaj zamawiającego:Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa