Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL (w organizacji) z siedzibą: ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i sporządzenia pisemnej opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 w terminie do 14 kwietnia 2023 r.

 

Oferty należy dostarczyć mailowo na adres: a.skulska@muzeumrakowiecka37.pl

w terminie do dnia 25.11.2022 r. do godz. 16.00

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zaprasza do składania ofert na :

‘’Przygotowanie koncertu w dniu 04 września 2021 roku terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych  i Więźniów Politycznych PRL ,,

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na terenie zewnętrznym Muzeum w ramach koncertu, który będzie miał miejsce w dniu 04 września 2021r. o godz. 17:00 na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.