Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę regałów dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej  w części 1 oraz części 2.

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Wydruk Biuletynów  dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)” informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę środków czystościowych i artykułów gospodarczych  na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy” informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę P. U. H. TOMADEX, ul. Jutrzenki 107/109, 02-231 Warszawa.

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę środków czystościowych i artykułów gospodarczych  na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z powodu braku złożonych ofert.

Oznaczenie sprawy: DZP.2511.6.2024                                                                                                                                      

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2024 r.

 

                                                                                                                                                      

                                      Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia „Obsługę sprzętu audiowizualnego podczas wydarzeń kulturalnych w 2024 roku w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)” informuje, że w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Wykonywanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów zabezpieczeń elektronicznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37 poprzez świadczenie usług przeglądów i konserwacji” informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej .

Wykonawcy,

którzy złożyli oferty w postępowaniu

                                                                                                                                                      

                                      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na   „usługi pocztowe świadczone w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.”  informuje, że:

 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej .

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na  „usługi obejmujące konsultację i doradztwo dotyczące konserwacji i prewencji obiektów znajdujących się w inwentarzu muzealnym przez okres 12 miesięcy” informuje, że:

 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę Pracownia Konserwacji Zabytków ARTE Anna Drążkowska.

 

 
1 do 10 z 21