Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na: "Usługę dostarczenia oraz montażu i demontażu dwóch namiotów evetowych na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania na: : „ Wydruk Biuletynu na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

Zawiadomienie o wyniku postępowania2

 

Na świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie

Zawiadomienie o wyniku postępowanie