Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 140 000 euro na:

„Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)” 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „SWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na: „ Usługa dostarczenia oraz montażu i demontażu dwóch namiotów eventowych na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)” (3/ZP/2022)

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „SWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na: „ Usługa dostarczenia oraz montażu i demontażu dwóch namiotów eventowych na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)” (3/ZP/2022)

 

                        Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ( w organizacji) w Warszawie

                                                            

Do pobrania wzór zamówienia ofertowego w wersji edytowalnej: Formularz ofertowy

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na:

Wydruk Biuletynu na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

(2/ZP/2022)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy.

22120000-7 Wydawnictwa

 

ZAMAWIAJĄCY:
MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH PRL (W ORGANIZACJI) UL. RAKOWIECKA 37, 02-521 WARSZAWA

 

Do pobrania wzór zamówienia ofertowego w wersji edytowalnej: Wzór formularza zamówienia

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na:

„Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

(1/ZP/2022)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79710000-4 Usługi ochroniarskie ,

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.

ZAMAWIAJĄCY:

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW

POLITYCZNYCH PRL (W ORGANIZACJI)

UL. RAKOWIECKA 37, 02-521 WARSZAWA