Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest  Ekspertyza konserwatorska, badania oraz prace restauratorskie w celi egzekucyjnej w budynku nr 1 (A) oraz w celach nr 5 oraz nr 6 w budynku nr 2 (B) realizowane w ramach zadania "Budowa Muzeum Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) na terenie byłego Aresztu śledczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37".

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest Dostawa regałów dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest  „Wydruk Biuletynów  dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest „Dostawa środków czystościowych i artykułów gospodarczych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy”

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa środków czystościowych i artykułów gospodarczych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy.

Znak sprawy: DZP.2511.6.2024

                                                                                                                                                                                                                                  Warszawa, 22.02.2024 r.

                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem jest:

Obsługa sprzętu audiowizualnego podczas wydarzeń kulturalnych w 2024 roku w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest:  „Wykonywanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów zabezpieczeń elektronicznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37 poprzez świadczenie usług przeglądów i konserwacji”.

Znak sprawy: DZP.2511.3.2024

                                                                                                                                                                                                            Warszawa, 25 stycznia 2024 r.

                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem jest:

„Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”

                                                                           Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

 

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwane dalej Zamawiającym) prowadzące postępowanie na  „Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy ‘’

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest:

 

 „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów

                           Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy ‘’

 

 
1 do 10 z 21