Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

Główny Księgowy

Anita Skulska

 

tel.: 22 547 96 03

 

e-mail: a.skulska@muzeumrakowiecka37.pl

 

 

Kierownik Administracji

Agnieszka Grabowska

tel.: 22 547 96 06

e-mail: a.grabowska@muzeumrakowiecka37.pl

p.o.Kierownika Działu Zbiorów

Jerzy Juhiewicz

tel.: 22 547 96 14

e-mail: zbiory@muzeumrakowiecka37.pl

 

 

Kierownik Działu Edukacjnego

Maciej Nowak-Kreyer 

tel:. 22 547 96 12; 722 010 317

e-mail: m.nowak-kreyer@muzeumrakowiecka37.pl

Kierownik Działu Naukowego

 

dr Bartosz Kapuściak

 

 

 

e-mail: b.kapusciak@muzeumrakowiecka37.pl

Kierownik Działu 

 

Obsługi Ekspozycji

 

Jakub Zawadzki

 

tel. +48 697 044 066

e-mail:j.zawadzki@muzeumrakowiecka37.pl

Pełnomocnik ds. inwestycji

 

Michał Rudnicki

 

e-mail: m.rudnicki@muzeumrakowiecka37.pl

           

Samodzielne Stanowisko

 

ds. projektów plastycznych

 

Tomasz Maniewski

e-mail: t.maniewski@muzeumrakowiecka37.pl

 

Kierownik Działu

Informacji, Promocji i Wydawnictw

Jarosław Wróblewski

tel.: 22 547 96 13

e-mail: j.wroblewski@muzeumrakowiecka37.pl