Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe w budynku A Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie”.

Postępowanie o wartości zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:

„Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji).”

Znak sprawy: DZP.2510.3.2023

Postępowanie o wartości zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:

"Rozbiórki budynków nr 11, 13 oraz N na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie
(in.na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie, ul.Rakowiecka 37)"

Znak sprawy: DZP.2510.2.2023

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:

"Rozbudowa systemu zabezpieczeń znajdującego się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)".

Postępowanie o wartości zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:

"Zaprojektowanie, rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, remont, rewaloryzacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na terenie dawnego Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów na budynek administracyjno-biurowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną."

Znak sprawy: DZP.2510.1.2023