Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest:

 

 „Wykonanie prac porządkowo pomocniczych w Muzeum przez okres 3 miesięcy ‘’

 

Znak sprawy: DZP.2511.13.2023                                                   

              „CATERING na wydarzenia grudniowe dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”

 

                                                                                                           Znak sprawy: DZP.2511.11.2023                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem jest:

 „druk materiałów graficznych”

Znak sprawy: DZP.2511.10.2023   

  Informacja o otwartych ofertach_druk materiałów graficznych.pdf                                              

2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem jest:

 

 „Rekonstrukcja fragmentu muru znajdującego się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji).”

Znak sprawy: DZP.2511.7.2023                                                    

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem jest:

Dostawa elektronicznego depozytora kluczy wraz z montażem dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

Znak sprawy: DZP.2511.9.2023

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem jest:

„Rekonstrukcja fragmentu muru znajdującego się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji).”

Znak sprawy: DZP.2511.7.2023               

                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dostawa krzeseł dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji):

 

Znak sprawy: DZP.2511.8.2023                                                   

 

 

 

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe w budynku A”.

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Nazwa postępowania:

„Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych”

 
1 do 10 z 12