Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę regałów dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wydruk Biuletynów  dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”, przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę środków czystościowych i artykułów gospodarczych  na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy, przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów zabezpieczeń elektronicznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37 poprzez świadczenie usług przeglądów i konserwacji”, przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu.

                                                Informacja o otwartych ofertach

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na    „Dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)” przekazuje informacje o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu

                                            INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę artykułów biurowych na

potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w okresie 12 miesięcy, przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu.

                                                Informacja o otwartych ofertach

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na   „usługi pocztowe świadczone w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.”  przekazuje informacje o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu

                                       

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia nausługi obejmujące konsultację i doradztwo dotyczące konserwacji i prewencji obiektów znajdujących się w inwentarzu muzealnym przez okres 12 miesięcy”, przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu

INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH
 
 
Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) –
prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie prac porządkowo
pomocniczych w Muzeum przez okres 3 miesięcy”, przekazuje informację o ofertach, które
zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu

INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH

 

Zamawiający – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) – prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na CATERING na wydarzenia grudniowe dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), przekazuje informację o ofertach, które zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu:

 
1 do 10 z 18