Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

                                                                                  Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę regałów dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), przekazuje treść pytania do Zapytania Ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego oraz wyjaśnienie Zamawiającego.

 

Wykonawcy ubiegający się o

udzielenie zamówienia

 

 

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwane dalej Zamawiającym) prowadzące postępowanie na  „usługi pocztowe świadczone w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.” informuje, że:

 

  1. Zmienia termin składania ofert na dzień 16 stycznia 2024 r. na godz. 14.00
  2. Zmienia termin otwarcia ofert na dzień 16 stycznia 2024r na godz. 14.30

Wykonawcy ubiegający się o

udzielenie zamówienia

 

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwane dalej Zamawiającym) prowadzące postępowanie na  „usługi pocztowe świadczone w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.” przekazuje treść pytania do Zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego oraz wyjaśnienia Zamawiającego, jak również informuje o dokonanych zmianach w Załącznikach do Zapytania ofertowego

Wykonawcy ubiegający się o

udzielenie zamówienia

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592 Warszawa (zwane dalej Zamawiającym) prowadzące postępowanie na  „usługi pocztowe świadczone w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.” przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego oraz wyjaśnienia Zamawiającego, jak również informuje o dokonanych zmianach w Załącznikach do Zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:

„Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

 

 

do pobrania plik pdf odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:

„Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

 

 

Do poprania plik pdf odpowiedzi 1