Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

Pytania i odpowiedzi SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:

„Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

 

 

do pobrania plik pdf odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:

„Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w organizacji)”

 

 

Do poprania plik pdf odpowiedzi 1